Между януари и август 2009 година икономическата криза е разрушила голяма част от работните места в автомобилните компании и фирмите за автомобилно оборудване във Франция.

Около 14% от съкращенията се дължат на делокализация на дейността на предприятията, докато 27% от освободените работници са загубили работата си след затварянето на заводи. Така за първите 8 месеца на годината автомобилният сектор на Франция е съкратил 34 434 работни места.

В същото време секторът е създал около 5 955 поста, което свежда броят на съкратените места до 28479. В края на декември 2008 година във френския автомобилен сектор са работили 257 000 души. Фокус