По втора и трета процедура по обратно изкупуване през октомври Монбат е изкупило общо 78 880 собствени акции, стана ясно от съобщение в X3News.

От 27 октомври до 31 октомври дружеството е изкупило обратно 44 300 собствени акции. Средната цена за придобиване е 6.1 лв.

Общият брой на притежаваните собствени акции към края на миналия месец е 275 060 акции.

Броят акции, подлежащи на обратно изкупуване по настоящата процедура, е до 0.366% от регистрирания капитал или до 143 000 акции. Минимална цена е 6 лв., а максималната - 8 лв.

От дружеството обявиха и край на втората процедура по обратно изкупуване на 115 380 акции, или 0.295 % от капитала на компанията. Акциите са били изкупени обратно в периода 15 септември 2008 - 23 октомври 2008 г.

Днес книжата на производителя на акумулатори поскъпнаха с 3.17% до средна цена от 6.19 лв. при прехвърлени 43 937 лота.