Поръчките за записване на акции от IPO-то на Енемона АД, получени от мениджърите на емисията Елана Трейдинг и Обединена българска банка на 26 ноември 2007 г., възлизат на 1 млрд лв., съобщиха от Елана. Сумата на поръчките надмина 30 пъти стойността на емисията.

Всички клиенти, подали поръчки при мениджърите на IPO-то, са удостоверили възможностите си за заплащането им на 100%, уточняват още от посредника.

Цената на пласиране бе определена на 16.80 лв на акция, която бе горната граница на обявения ценови диапазон.

Набраните средства от публичното предлагане, които се очаква да постъпят в Енемона, са общо 33.6 млн. лв.  Предложените 2 млн. акции са разпределени между над 4100 юридически и физически лица. Над 8% от акциите са записани от чуждестранни инвеститори, както физически, така и юридически лица. Едва 0.16% от общото количество поръчки принадлежеше на лимитирани поръчки с максимална цена под 16.80 лв. Почти 65% от общото количество на подадените поръчки са пазарни поръчки за сума или брой ценни книжа. Заплащането на акциите ще се извършва в сряда /28 ноември/.

Очаква се книжата на Енемона АД да стартират предлагане на БФБ-София около 8 януари 2008 г. Акциите, които ще се търгуват свободно на Българската фондова борса / free float /, ще са 16.76% от капитала на дружеството.

Набраните средства от първичното публично предлагане ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната дейност на Енемона АД, която включва инвестиции в енергийни проекти на базата на възобновяеми енергийни източници (проект „Енергийно оползотворяване на селскостопанска биомаса в Северна България”, соларни електроцентрали и др.); инвестиции, свързани със закупуването на активи, с цел увеличаване възможностите на Енемона АД като водеща инженерингова и строително-монтажна компания да реализира крупни проекти в енергетиката, индустрията и екологията; енергиен проект „Ломски лигнити” - проучване, разработка на проекта и привличане на стратегически инвеститори и рефинансиране на част от дългосрочните задължения на компанията с цел оптимизиране на кредитния портфейл и намаляване на лихвените и валутните рискове за дружеството.

IPO
Компания Енемона АД
Код  
Дейност Енергетика, инженеринг
Начин на провеждане бук билдинг
Брой акции 2 млн. нови акции
Ценови диапазон от 11 лв. до 16.80 лв. 
Условия записани минимум 60%
от предложените акции,
или 1.2 млн. броя
Резултати записани са всички
 2 млн. акции