През периода юли-септември 2010 г. в страната са функционирали 3 349 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

 Броят на стаите в тях е 118.7 хил., а на леглата - 266.9 хиляди. В сравнение със същия период на 2009 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване нараства с 46 (1.4%), а на стаите и леглата - съответно с 3 141 (2.7%) и 5 873 (2.2%).

 Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места занастаняване през 2010 г. нараства с 962.2 хил. (11.4%) в сравнение със същия период на 2009 г. и достига 9 386.3 хиляди.

 През периода юли-септември 2010 г. реализираните нощувки от български граждани всредствата за подслон и местата за настаняване са 2 611.2 хил. - нарастват със 106.4 хил. (4.2%) спрямо съответното тримесечие на 2009 година.

 Спрямо същият период на предходната година се увеличава и броят на реализираните нощувки от чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване с 14.5%.

През периода юли-септември  на 2010 г. се увеличава и общият брой на пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване с 82.4 хил. (4.7%), като достига 1 851.6 хил. в сравнение със същия период през 2009 година.

 Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 41.5%. Пренощувалите чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване са с 88.6 хил. (8.9%) повече спрямо същия период на предходната година, като най-висок е делът на гражданите от Германия (17.2%). Почти всички чужди граждани (99.0%) са предпочели да нощуват в хотели, а в останалите средства за подслон са нощували само 1.0% от тях.

 Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през третото тримесечие на 2010 г. е 39.9%, което е с 3.3 процентни пункта над регистрираната за същия  период на 2009 година.

 Общо за страната приходите от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняванепрез периода юли-септември на 2010 г. са с 12.6% повече в сравнение с третото тримесечие на 2009 г. И достигат 359.1 млн. лв., като приходите от реализираните нощувки от чужди граждани се увеличават с 287.4 млн. лв., или с 16.3%.