Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали неодитирани консолидирани нетни приходи от продажби за третото тримесечие на тази година в размер на 73.633 млн. лв. спрямо 122.055 млн. лв. за третото тримесечие на 2008 г., съобщиха от компанията. Това представлява понижение от 40%.

Отчетената нетна печалба на групата, съгласно консолидирания отчет на Монбат за третото тримесечие на годината е 12.373 млн. лв. спрямо 23.107 млн. лв. за същото тримесечие на предходната година, което представлява понижение от 46%.

В периода 1 януари – 30 септември 2009г. групата е реализирала общо приходи от износ на консолидирана база  в размер на 62.451 млн. лв. Основен пазар остава Германия с 23.3% от общия износ. В условията на икономическа криза мениджмънта успява да привлече нови клиенти от страни като Франция, Испания и Италия, уточняват от Монбат.

За цялата 2009 г. от дружеството прогнозират за нетни приходи от продажби в размер на 103.5 млн. лв., а печалбата ще достигне 18.1 млн. лв.