От Националния статистически институт съобщиха, че по предварителни данни нетните приходи от продажби в секторите -търговия, ремонт на автомобили, на лични вещи и стоки за домакинството-  за периода януари­-октомври 2007 г. реално нарастват с 4.1% в сравнение със същия период на 2006 г.

От института уточняват, че с изпреварващи темпове се развива търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили. Този сектор реализира и най-висок ръст - 12.3%. От съставните дейности по-­високо от средното увеличение отбелязва търговията с автомобили и мотоциклети - 18.2%, а по-ниско - търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - 5.6%.

При търговията на дребно се отчита ръст от 6.5%, сочат публикуваните данни. По-голямо повишение се наблюдава при търговията с текстил, облекло и обувки ­ 10.6%, търговията с фармацевтични и медицински стоки ­- 8.1%, търговията със стоки за домакинството и битова техника - 7.0% и търговията с храни, напитки и тютюневи изделия ­ - 6.9%.

При търговията на едро увеличението е едва 2.1%, но дейността формира над 70% от нетните приходи за търговския сектор и е с определящ фактор при изчисляване на общото нарастване.

------------------

Месечните индекси на нетните приходи от продажби отразяват краткосрочните изменения на приходите между два различни сравнявани периода по съпоставими цени. За изчисляването се извършва наблюдение на търговските предприятия, като се използва представителна извадка, която формира около 70% от годишните приходи на наблюдаваната съвкупност.

Месечните индекси на нетните приходи от продажби се изчисляват при постоянна база от 2000 г. чрез сравняване на стойността на продажбите по съпоставими цени.