Следвайки негативна реакция от страна на инвеститори спрямо сделката по закупуването на Dresdner Bank, в понеделник стойността на акциите на Commerzbank падна с 10%.

Обединението на втората и третата по големина Германски банки, създават един реален конкурент за Deutsche Bank. Пазарните анализатори, следейки тази новина, обаче повдигнаха двете ключови теми: дали цената и момента влизат в нормативния диапазон на очакванията? 

Отзивите вчера се свеждаха до притеснения, че 9.8 милиарда евро е сравнително висока сума и че също така промяната в бизнес структурата е съмнителна от стратегическа гледна точка. Commerzbank трябва да демонстрира способността си да интегрира Dresdner и да поеме рисковите позиции които наследява от страна на Dresdner Kleinwort, добавят анализатори. 

Купувача обяви че сделката оценява Dresdner Bank на 8.7 милиарда евро, което според тях възлиза на точната счетоводна стойност. От Citigroup обаче посочват че цялостната покупка е по-точно 1.3х счетоводната стойност, когато се прибавят 975-те милиона евро които са предназначени да покрият възможни загуби по ценните книжа на Dresdner. Разликата не е малка, като се има предвид, че пазара е очаквал умножител на равнище 1.0х. 

Това развитие подчертава амбициите на Commerzbank да подсилва един по-открит и разбираем банков операционен модел, след последиците от кредитната криза.