Проблемните кредити на фирмите от нефинансовия сектор достигнаха 20.55%. Тази статистика се изготвя от БНБ според изискванията и методиките на Европейската централна банка и се различава от редовните парични отчети на централната ни банка.

 

Посоченият процент се получава, когато отчетените днес 4.643 млрд. лева проблемни кредити на фирмите /лоши и преструктурирани/ се съотнесат към отпуснатите 22.596 млрд. лева кредити. От изчислението се изключват овърдрафтите за над 9.2 млрд. лв., които са отпуснати, но на практика не са реализирани кредити.

 

Справка в базата данни на БНБ показва, че само за месец януари проблемните кредити на фирмите са нараснали с 287 милиона лева.

 

Спрямо януари 2010 г., когато проблемните кредити на предприятията бяха все още 2.4 млрд. лв., ръстът през януари 2011 г. е 93.5%.

 

От 7.525 млрд. лв. отпуснати потребителски кредити, проблемни са 1.293 млрд.лв., или 17.2%. Прирастът за последния месец е над 31 млн.лв.

 

От 8.695 млрд. ипотеки, проблемни са 1.39 млрд. лв., или 16%. Впрочем ръстът на проблемните ипотеки води до свиване на общия обем ипотечни кредити в балансите на банките, с 14 млн. лева за последния месец /в края на декември са отчетени 8.709 млрд. лв. ипотеки/.

 

Общо проблемни са 7.526 млрд. лева кредити, което се равнява на 18.95% от всичките 39.720 млрд. лева отпуснати кредити без овърдрафтите към края на януари.

 

В края на декември, проблемни бяха 7.173 млн.лв., или 18.08% от кредитите. Статистиката сочи, че разрастването на проблемните кредити отново се ускорява, след като прирастът се беше забавил в последните месеци на 2010 г.

 

Според анализатори от UniCredit, пикът на проблемните кредити в Източна Европа тепърва предстои. Според Калин Христов, подуправител на БНБ, тъй като банките имат добри показатели за ликвидност и капиталова адекватност, проблемните кредити не са главният проблем на българската финансова система. Банкерът обаче не уцели, когато заяви, че проблемните кредити на домакинствата са спрели да нарастват още в средата на 2010 г. За последните 6 месеца проблемните ипотеки са нараснали с 166 млн. лв. 

 

Добре запасената банкова система в България, която чрез високите такси и скъпите кредити компенсира „проблемния“ дял, може и да не е подложена на особен натиск. Но гледната точка на финансистите обикновено пропуска, че реалната икономика страда реално от проблемните кредити.

 

Освен че банките стават все по-предпазливи в отпускането на нови кредити и така слагат спирачка на икономическия растеж, проблемните кредити тежат на икономиката също и скрито. Много на брой са домакинствата и фирмите, които са теглили кредит и продължават да го обслужват, т.е. не попадат в статистиката „лоши и преструктурирани“.

 

Но заради срива на цените на имотите, финансирани със скъпи ипотеки в момента на строителния бум, както и заради спадащата консумация на домакинствата и съответно секналите приходи на фирмите от бизнеса – и замразените и намаляващи работни заплати, обслужването на кредитите за все по-голям брой домакинства и дребни фирми се превръща действително в проблем.