Столичният общински съвет /СОС/ реши да стартира тръжна процедура за продажба на акциите си в Общинска банка. Те възлизат на 70.54% от капитала на финансовата институция. Това ще стане чрез публичен търг между участници, предварително одобрени от Българската народна банка по Закона за кредитните институции.

Докладът на консултанта по приватизацията е бил одобрен от съветниците на СОС в четирите му части - правен анализ, оценка, информационен меморандум и стратегия за приватизация.