Продажбите на дребно в еврозоната са намалели с 1.2% на месечна база през ноември 2009 г. В целия Европейски съюз спадът е 0.8%, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат.

За сравнение, през октомври 2009 г. на месечна база продажбите на дребно отчетоха ръст от, съответно – 0.2% и 0.5%.

През ноември миналата година, в сравнение с октомври, продажбите в групата „Храни, напитки и цигари” са отчели спад от 0.4% и в еврозоната, и в цялата общност. В нехранителния сектор намалението е от 1.6% за страните, използващи единната валута, и 1% за 27-те държави членки на съюза.

През ноември спрямо октомври 2009 г. най-голямо намаление на продажбите на дребно е отчетено в Литва /-4.8%/, Естония /-3.1%/ и Латвия /-2.3%/. Показателят не се е изменил във Финландия, а ръст е регистриран само в Полша /+1%/ и Великобритания /0.2%/.

На годишна база през ноември 2009 г. продажбите в групата „Храни, напитки и цигари” са намалели с 2.9% в еврозоната и с 1.6% в целия ЕС. В нехранителния сектор спадът е, съответно, 4.2% и 1.7%.

През ноември на годишна база най-голямо намаление на продажбите на дребно е отчетено в Латвия /-30.2%/, Литва /-27.8%/ и Естония /-21.2%/, а най-голямо увеличение – в Полша /+4.6%/ и Белгия /+3.7%/. Във Финландия отново продажбите на дребно за указания период не са се изменели.