Монбат АД е реализирало на индивидуална база през месец октомври на 2009 г. нетни приходи от продажби в размер на 14.838 млн. лева, което представлява намаление от 13.27% в сравнение с месец октомври на 2008 г., съобщиха от дружеството. Обобщените данни за първите десет месеца на тази година сочат, че компанията  е реализирала на индивидуална база нетни приходи от продажби в размер на  95.295 млн. лева, което представлява намаление от  37.41%  в сравнение със същия период на миналата година.

Реализираната печалба на Монбат на индивидуална база за месец октомври на тази година е 2.062 млн. лева преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата от 28.79%,  в сравнение с месец октомври  на 2008 г. Обобщените данни за първите десет месеца на 2009 г. сочат, че дружеството е реализирало на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 15.278 млн. лева, което представлява намаление на печалбата от  41.63% в сравнение със същия период на миналата година.

След направения анализ от Управителният съвет на Монбат и с оглед постигнатите резултати на индивидуална база за месец октомври 2009 г. ръководството на компанията прогнозира само за четвъртото  тримесечие на тази година на индивидуална база приходи от продажби в размер на 45.150 млн. лева и печалба преди облагане с данъци в размер на 6.550 млн. лева, а за цялата 2009 г. на инидивидуална база приходи от продажби в размер на 125.604 млн. лева и печалба преди облагане с данъци в размер на 19.766  млн. лева.