Продуктивността на труда в САЩ за последното тримесечие на 2009 г. е отчела ръст. Индексът, измерващ продуктивността на труда на един работник или служител за час, е нараснал с 6.9% на годишна база на фона на оптимизирания персонал, но пък добрите финансови резултати на много компании.

Данните на министерството на труда на Страната на неограничените възможности сочат още, че разходите на работодателите за труд на единица продукция са се свили с 5.9% за последните три месеца на 2009 г. За цялата 2009 г. спадът е 1.7%.

Анализатори обясняват ръста на продуктивността и спада на разходите за труд със свитите заплати и намаления състав въпреки засиленото търсене. Тази конфигурация, обаче, трудно ще бъде запазена, след като икономиката ще се възстанови от кризата. Bloomberg