Безаварийно протича спирането на Доменна пещ №1 в металургичния комбинат Кремиковци. Няма превишение на измерваните моментни стойности на вредните вещества, съобщиха от столичната екоинспекция.

Поетапното спиране на пещта започна вчера в 20.00 часа, по утвърден от изпълнителния директор на комбината план за безопасно извършване на процеса. По разпореждане на министъра на околната среда и водите е извършено измерване на вредните вещества в атмосферния въздух. Не е установено превишение на пределно допустимите концентрации, с изключение на нивото на финните прахови частици.

Превишението по този показател обаче е характерно за района., посочват от екоинспекцията. Към момента, спирането на Доменна пещ №1 все още не е приключило. На мястото има мобилна лаборатория.