През януари 2010 г. общият показател „доверие на потребителите” се понижава с 0.8 пункта спрямо октомври 2009 г., което се дължи главно на намаленото доверие сред населението в градовете, съобщи НСИ.

Наблюдението през януари регистрира повишаване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с изразените мнения преди три месеца, уточняват от Статистиката.

Мненията на потребителите за настоящото развитие на общата икономическа ситуация в страната, както и очакванията им за следващите 12 месеца, са влошени. За разлика от населението в градовете, при населението в селата има известно подобряване на оценките и прогнозите за икономическата конюнктура.

Анкетата регистрира понижени оценки на потребителите относно настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последната година.

Настоящата икономическа ситуация в страната е оценена като по-неблагоприятна за спестяване в сравнение с изразените мнения преди три месеца и се прогнозира, че тя няма да се подобри през следващите 12 месеца, отчитат от Националния статистически институт. Потребителите продължават да считат, че и през последната година има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани преди три месеца. По-висока инфлация обаче се очаква през следващите 12 месеца. По отношение на безработицата предвижданията са, че тя ще продължи да се увеличава.