Зададохме на нашите читатели въпрос относно оценката им на представения проект за Държавен бюджет през 2011 г. Най-голям е делът на отговорилите, че бюджетът, предлаган от финансовото министерсвто, е неадекватен на икономическата ситуация в страната /40%/.

Други 19% са избрали отговора, че проектът се гради на твърде оптимистични допускания относно вътрешното търсене и растежа. 3% от отговорилите посочват, че бюджетът не отразява нуждите на пари на определени сектори. Други 3% са на мнение, че бюджетът игнорира проблемното здравеопазване.

Така обобщено – и с уговорки – 65% от участвалите в анкетата дават негативен вот за бюджета, представен от Дянков миналата седмица по спешност, тъй като копие от проекта бе попаднало в разположение на някои медии и вече из общественото пространство тръгваха страшни спекулации.

В лагера на поддръжниците на проектобюджет 2011 г., отново с уговорки, можем да отнесем 28% от отговорите, посочващи, че представеният проект е единственият възможен за момента. Други 7% заявяват, че проектобюджетът подкрепя прироритетните за момента сектори.

Следователно 2/3 от участвалите в анкетата критикуват проектобюджета, а 1/3 се явяват негови защитници.

Нека отбележим в подкрепа на усилията на финансовия министър Симеон Дянков, че представеният на общественото внимание документ е само проект и най-вероятно ще претърпи промени в процеса на обсъждане в НСТС и Народното събрание. Дянков въз основа на своето виждане и компетентност предложи рамката, върху която тепърва ще се разсъждава.

Но в крайна сметка едно е да се проектира, второ и трето е да се реализира. Дори утвърден от мнозинството на депутатите в Парламента, държавният бюджет си остава проект, докато в хазната не постъпят очакваните пари. Икономиката не се влияе особено от министерски пожелания и чиновнически заклинания. Ако не видим оживление в икономиката на страната, вероятно за 2011 г. Парламентът ще трябва да приема повече от един бюджет.