До средата на годината Агенцията за ядрено регулиране може да одобри техническия проект за строителството на АЕЦ Белене, съобщи председателят на регулатора Сергей Цочев. Експертите са върнали за преработване първоначалния проект в Националната електрическа компания и очакват държавното дружество да представи коригирания вариант най-късно до 2 месеца. От ядрения регулатор съобщиха още, че има принципна възможност на площадката на АЕЦ Козлодуй да се построят още два блока, но допълниха, че никой от правителството не е разговарял с тях по този въпрос.

Повече от една година отне на ядрения регулатор да прегледа и оцени техническия проект за Втора Атомна. Заключението на агенция е, че проектът не е изцяло съобразен с условията на площадката в Белене, обясни Сергей Цовчев.

След като Националната електрическа компания, която към момента държи 100% от АЕЦ Белене, върне преработените документи в Агенцията, те могат да бъдат одобрени от експертите в срок до няколко месеца. Процесът обаче ще се забави сериозно, ако бъде избран нов стратегически инвеститор и той предложи нов технически проект за Белене.

Малко над 5 милиона и 100 хиляди лева е бюджетът на агенцията за тази година. Очакваните приходи са в размер на 11 милиона лева, от които 4 милиона са по линия на проекта АЕЦ Белене.

Сергей Цочев припомни, че е приключило подновяването на лизенциите за 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, като те ще работят съответно още 8 и 10 години. След това първа атомна ще може да кандидатства за ново удължаване на живота на реакторите в Първа атомна.

17 леки ядрени инцидента е имало у нас през миналата година, но нито едни от тях не е застрашил по никакъв начин здравето на хората или околната среда, отчетоха от Агенцията за ядрено регулиране. Регулаторът се е снабдил и нови софтуерни продукти, които да подобрят аварийната готовност на страната.