Приходи от продажби в размер на 55 млн. лева и печалба от 7 млн. лева очаква Монбат през четвъртото тримесечие на 2010 г. - съобщи компанията чрез информационната система на борсата.


При изработването на тази прогноза е взет предвид и пожарът на 19 ноември 2010 г. на територията на дружеството в гр. Монтана, чиито последици ще доведат до спад в нетните приходи от продажби за месец ноември и декември 2010 г. в границите между 10 – 12 %.


Дългосрочната политика по отношение на разпределение на печалбата на Монбат АД през следващите три години – 2011, 2012 и 2013 г. е определена с решение на Управителния съвет по следния начин: до 35 % разпределение на нетната печалба под формата на дивидент.

 

Консолидираният отчет за третото тримесечие вчера показа спад с над 40% на печалбата на дружеството на годишна база. Други събития, наложили промяна на консолидираната прогноза за 2010 г., са както следва:

 

Забавяне на пуска на рециклиращите мощности в Сърбия от април на септември 2010 г.; забавяне на пуска на рециклиращите мощности в Румъния от септември на декември 2010 г.; средна цена на оловото в периода януари – ноември 2010 г. от 1596 евро на тон, вместо прогнозираните за 2010 г. - 1370  евро на тон; делът на собственото олово, използвано в производството за периода януари –декември 2010 г. е 47 % , вместо планираните 57 %, поради закъснелия пуск на рециклиращите мощности в Сърбия и Румъния.

 

И така, ако през март Монбат прогнозираше нетна печалба в размер на 12.37 млн. евро, прогнозата е променена на 8.1 млн. евро, или с 34.5% по-ниско. Изчисленията, отчитащи разпределяне на 35% от нетната печалба като дивидент, показват, че на акция това се равнява на дивидент от приблизително 28.35 стотинки. Нетните приходи от продажби в прогнозата на Монбат се запазват без промяна на 77.35 млн. евро.

 

След обявяването на променената прогноза, сключена е само една сделка с 35 акции на Монбат, като цената им се понижава с 1.96% до 6.255 лева средно за лот.