За спасяването на американската автомобилна промишленост не е достатъчно само държавното финансиране на гигантите General Motors и Chrystler. То зависи още от компании като FormTech Industries, която произвежда стомана за части за автомобили и камиони и в която работят 440 служители.

Доставчиците на автомобилни части също настояват за техен собствен спасителен план.

Очаква се две водещи компании от сектора да подадат официална молба за правителствен кредит до 25.5 млрд. долара, за да продължат дейността си.

Усилията на производителите да оцелеят, като закриват заводи, само влошиха нещата за доставчиците на автомобилни части, които са в трудно финансово положение. През следващите седмици доставчиците очакват приходите им буквално да се изпарят.

На производителите на части се плаща 45 дни след доставката, което означава, че компаниите за части няма да получат парите си скоро.

Засега само General Motors и Chrystler са получили финансова помощ. Двете автомобилни компании трябва да представят на правителството планове за начините, по които ще се преструктурират и излязат на печалба.