След месец на ръст в стойностите на входящия поток на капитали към страната ни, отчетохме ново дъно при този показател – коментира икономическите данни от седмицата Industry Watch. Към края на август наблюдаваме спад в нетния приток на капитали до 700 млн. евро. Това е намаление от над 300 млн. евро спрямо предходния месец и спад с над 3 млрд. евро спрямо преди година.

 

Притокът на капитал продължава да е много далеч от рекордните си стойности от 2008 г., когато приближаваше 15 млрд. евро годишно или 45% от БВП. По последните данни от платежния баланс на БНБ, притокът на капитали е в размер на 2% от БВП.


Същевременно производителност на труда у нас се покачва, отбелязват от Industry Watch. Изчислена за 12-те месеца до август, производителността в промишлеността нараства до 18,291 лв. годишно на един зает. Това е ръст от приблизително 2% спрямо предходния месец и 6% спрямо август 2009 г. Реалната производителност расте с 3.6% годишно (изчистена от ръста на цените).

 

Това е един от факторите, който води до ръст в обема на промишленото производство. За 12 – те мсеца до август той се увеличава до 10.6 млрд. лв. Спрямо дъното от февруари отбелязваме увеличаване на обема на произведеното от над 5%.


Вносът на материални продукти се увеличава до близо 16.6 млрд. евро на 12-месечна база по последни данни на БНБ. Той е с около един милиард евро повече от дъното, което достига през февруари на 2010 г. Но размерът на вноса продължава да бъде под нивата от преди година – за 12-те месеца до август 2009 г. вносът беше над 18 млрд. евро.

Около 2/3 от намалението на вноса се дължи на свиването във вноса на инвестиционните стоки и на суровините, изчислили са анализаторите.

Намалява разликата между внос и износ, т.е. дефицитите по търговския баланс се свиват и са доста по-ниски от тези, който наблюдавахме през периода 2007-2009 г. За 12-те месеца до август търговският дефицит е малко над 2.5 млрд. евро.