Цените на производител в селското стопанство у нас нарастват с 8.5% на годишна база през третото тримесечие, показват данните на националната статистика.

В растениевъдството цените са се покачили с 10.1%, а в животновъдството повишението е с 4.9%.

Статистиците отбелязват, че при зърнените култури има ръст от 12.6%, при зеленчуците покачването е със 7.8%, а при плодовете с 12.5 на сто. Меката пшеница е с цени, по-високи с 19.5%, ябълките - с 19.8%, доматите са поскъпнали с 35.8%.

Сред причините за ръста на производствените цени е поскъпването на влаганите в селското стопанство материали. Посевния и посадъчен материал е скочил с 0.7%, електроенергията с 1.5%, ветеринарномедицинските продукти са поскъпнали с 0.8%, а фуражите сък 7.1%.

Намаление е отчетено при минералните торове и препаратите за растителна защита, където пониженията са съответно с 12.9% и 0.7%.