Производството на твърди горива през януари 2010 г. спрямо  декември 2009 г. нараства с 6.2% до 2 790 млн. тона, на безоловен бензин – с 3.3% до 126 хил. тона и на електроенергия –  с 6.4% до 4 301 ГВтч. Това показва статистикана на Националния статистически институт за януари 2010 г. Намалява производството на дизелово гориво – с 4.7% до 164 хил. тона. Производството на пропан-бутан и природен газ няма изменение.

Производството на безоловен бензин през януари тази година спрямо януари 2009 г. нараства с 35.5% и на дизелово гориво – с 13.1%. Отчита  се намаление в производството на твърди горива – с 9.7%, на природен  газ – с 88.9% и на електроенергия – с 4.8%. Няма изменение в производството на пропан-бутан.

Доставките на твърди горива през януари 2010 г. спрямо декември 2009 г. нарастват с 2.8% до 3 010 млн. тона, на природен газ – с 14.5% до 380 млн.станд.куб.м. и на електроенергия – със 7.5% до 3568 ГВтч.  Наблюдава  се намаление в доставките  на  пропан-бутан –  с 8.3%  до 22  хил.  тона,  на  безоловен бензин – с 2% до 48 хил. тона и на дизелово  гориво – с 15.7% до150 хил. тона. 

Доставките на природен газ през януари тази година спрямо януари миналата година нарастват с 3.2%. Намаляват доставките на твърди  горива – с 16.6%, на пропан-бутан – с 29%, на безоловен бензин – с 21.3%, на дизелово гориво – с 5.1% и на електроенергия – с 3.3%.