Производството на твърди горива през март спрямо февруари 2010 г. намалява с 15.3% до 2.274 млн. тона и на електроенергия – с 1.4% до 3 981 ГВтч., съобщават от Националният статистически институт /НСИ/. Производството на природен газ няма изменение в сравнение с предходния месец.

След проведения планов ремонт на производствени мощности през февруари 2010 г., през месец март е възобновено производството на нефтени продукти, като количеството произведен пропан-бутан е 11 хил. тона, безоловен бензин – 104 хил. тона и дизелово гориво – 160 хил. тона.

Производството на електроенергия през март тази година спрямо март 2009 г. нараства с 2.3%. Отчита се намаление в производството на твърди горива – с 0.4%, на пропан-бутан – с 26.7%, на безоловен бензин – с 23.0% и на дизелово гориво – с 20.4%. Няма изменение в производството на природен газ.

Доставките на пропан-бутан през март спрямо февруари 2010 г. нарастват със 100.0% до 32 хил. тона, на безоловен бензин – със 71.0% до 53 хил. тона, на дизелово гориво – с 56.8% до 127 хил. тона и на природен газ – с 4.2% до 319 млн.станд.куб.м.

Намаляват доставките на твърди горива – със 17.5% до 2.433 млн. тона и на електроенергия – с 1.0% до 3 123 ГВтч. Доставките на пропан-бутан през март 2010 г. спрямо март 2009 г. нарастват с 14.3% и на природен газ – с 11.5%. Намаляват доставките на твърди горива – с 4.9%, на безоловен бензин – с 3.6%, на дизелово гориво – с 20.1% и на електроенергия – с 1.7%.