На заседание на Надзорния съвет на Доверие Обединен холдинг АД, проведено на9 ноември/петък/, от длъжност е освободен Цонко Недялков, член на Управителният съвет на дружеството, съобщиха от Българска фондова борса. Заради освобождаването му от тази длъжност, Недялков трябва да бъде освободен и като Изпълнителен директор нахолдинга. На заседанието в петък, Надзорният съвет е избрал за член на Управителния съвет на дружество Иван Христов Кралев.
Решението за освобождаване на Цонко Недялков като член на УС и Изпълнителен директор на Доверие Обединен холдинг АД подлежи на вписване в търговския регистър по партидата на дружеството.