От днес /3 декември/ в сила влиза промяната в BGTR30. На мястото на Българска телекомуникационна компания АД влиза Фазерлес АД.
Изчисляването на индекса започна на 3 септември тази година от 1000 пункта.

BGTR30 е базиран на промяната на цените на акциите, включени в индекса, с равно тегло на всяка една от участващите емисии.
Емисиите, включени в изчисляването му, трябва да отговарят на няколко условия, а именно да имат пазарна капитализация не по-малка от 10 млн. лв., фрий-флоутът да е равен на поне 10 на сто от размера на емисията и броят акции от емисията да е не по-малък от 250 хил. акции.

Всички емисии, които отговарят на горепосочените условията, се класират по следните критерии, имащи еднаква тежест: пазарна капитализация, брой сделки за последната една година, оборот за последната една година и фрий-флоут.

В BG TR30 се включват емисиите класирани от 1 до 30 място.