Лихвите по кредитите може да скочат заради нормативната уредба, с която банките се съобразяват. Това прогнозира заместник-председателят на УС на Асоциацията на банките в България Асен Ягодин на форум, посветен на банковата и финансовата система.

Ягодин изтъкна, че дори и преди приемането на новия закон за потребителските кредити например, банките са обявявали годишния процент на разходите по заемите. Така клиентите са можели да се информират за стойността на кредита си. В същото време с промените, които дават възможност на клиентите да се откажат от кредита си, без да дават обяснение в рамките на две седмици след изтеглянето му, рискът за банките се увеличава.

„Отидохме в един екстремум, при който мисля, че до известна степен цената на кредита би трябвало да бъде повлияна от тези допълнителни отежнения, които се наложиха на кредиторите. Всички тези промени в регулативната рамка до голяма степен са насочени в защита интересите на кредитополучателите, не толкова в защита интересите на техните кредитори”, коментира Ягодин.

Според Асен Ягодин от септември 2008 г. до сега лихвите по кредитите общо са намалели с около 0,8 на сто, докато лихвите по депозитите са се увеличили с 0,9 процента. По този начин голяма част от тежестта на кризата е поета от „кръвоносната система на икономиката” – т.е. банките.

Ягодин настоя и за законодателни промени. Като един от основните проблеми, с които се сблъскват банките, той посочи обявяването в несъстоятелност на фирми със задна дата. Той даде пример с фирма, която тегли кредит, за да си купи техника.

„След три-четири години използване на съоръжението, което е било реализирано с банковия кредит и предвид създалата се ситуация сега, в която дена част от фирмите адекватно преодоляват, но други решават, че тежестта трябва да се прехвърли обратно към банката съответно с тази техника в съдебната зала те успяват да обявят несъстоятелност отпреди отпускане на банковия кредит и по този начин се обезсилват направените от банката обезпечения, тъй като те следват като дата тази на обявяване на несъстоятелност. Тези деформации в законодателството час по-скоро трябва да бъдат променени, тъй като кредиторите не се чувстват спокойни при отпускане на заеми. Ако на кредиторите не се помага да си събират обратно задълженията, то това какво означава: от една страна, много по-рестриктивен режим, при който ще се кредитира, изключително затегнати условия, при които единици ще бъдат клиентите, които ще могат да минат през ситото на банковата система, както и повишена цена кредитния ресурс”, обясни Ягодин.

Асен Ягодин прогнозира, че годината ще завърши с печалба за банковата система. Въпреки това може да има банки, които да приключат 2010 г. на загуба. Но банковата система у нас е стабилна, увери Ягодин. Той посочи, че преди кризата – през септември 2008 г. капиталовата адекватност на банките е била малко над 14 процента, докато към края на второто тримесечие на 2010 г. е 18 на сто.