Парламентарната комисия по енергетика прие късно вечерта в четвъртък промените в Закона за енергетиката, които в петък трябва да бъдат разгледани в Народното събрание, съобщава БГНЕС.

Минути след 23:30, след повече от три часа дебати и обсъждания, депутатите най-накрая успяха да приемат на второ четене в комисията важните текстове, с които се очаква да се създадат предпоставки за намаляване на цената на електроенергията и за облекчаване на износа.

От закона отпада текстът, според който Държавна комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ регулира цената за достъп до електропреносната мрежа. С промените от таксата за пренос отпадат добавките за "зелена" и "кафява" енергия и за невъзстановяеми разходи и се създава възможност таксата да бъде намалена до равнищата от юни 2012 година, коментира един от вносителите на законопроекта - Явор Куюмджиев. Това ще отпуши износа и ще донесе свежи приходи в системата, които могат да достигнат до 1-1,5 милиарда лева годишно, добави той. Увеличаването на износа на електроенергия ще запази и работните места и доходите на миньорите и техните семейства, коментира още Куюмджиев.

На регулиране от ДКЕВР вече няма да подлежат цените, на които производителите продават електрическа енергия на крайните снабдители. ДКЕВР няма да има законова възможност да регулира и цените, по които производителите на електрическа енергия продават разполагаемост за студен резерв на оператора на електропреносната мрежа.

Всъщност се предвиждат промени, целящи ограничаването на студения резерв, който в момента е около 1040 мегавата и служи за защита на системата в случай на внезапно спиране на базова мощност, каквато например е един реактор от АЕЦ "Козлодуй". За студения резерв вече ще се провеждат търгове, от което се очаква да се намалят разходите за поддръжката на този резерв.

С промените в Закона за енергетиката се въвежда като принцип на регулиране в енергетиката създаването на условия за осигуряването на баланс между производството и потреблението на електрическа енергия на вътрешния пазар. Така се дава възможност на ДКЕВР да създаде условия на енергийния системен оператор /ЕСО/ да балансира производството и потреблението в полза на крайните потребители, коментира Явор Куюмджиев.

Начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи на енергийните предприятия се ще се определя по механизъм за разпределение на тези разходи по прозрачен начин, между крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система и/или по друг ред предвиден в закон. Начинът за компенсиране на разходите, произтичащи от задължения към обществото, ще се определя по механизъм за разпределение на тези разходи по недискриминационен и прозрачен начин, между всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система.

Промените в закона бяха внесени миналия вторник в Народното събрание и още в петък бяха приети на първо четене в пленарна зала. Окончателното приемане на текстовете трябва да се случи още днес, тъй като разглеждането им на второ четене е включено в програмата на парламента за тази седмица.