Спирането на търговията в четвъртък и петък променя датите, на които инвеститори могат да сключват сделки с акции, даващи им право на дивидент и право на глас в общите събрания.

 

Промяната касае всички общи събрания, свикани за 30 юни и 1 юли. Списъкът им може да намерите в Календар на DarikFinance.bg.

 

Последната дата за сключване на сделки с акции на тези дружества на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в събранията е 11.06.2008 година, са преизчислили от институцията.