През ноември 2009 г. спрямо октомври 2009 г. индустриалните поръчки в еврозоната се повишават с 2.7%, след като през октомври паднаха на месечна база с 2.1%, съобщи Евростат.

За целия Европейски съюз промишлените поръчки през ноември 2009 г. се повишават на месечна база с 2.6%, след октомврийския спад от 1.5 на сто.

На годишна база през ноември 2009 г. промишлените поръчки в еврозоната имат спад от 0.5% и с 1.2% в целия Европейски съюз.