Поръчките за доставки на германска продукция на международния и на вътрешния пазар са намалели с 8 на сто през септември, в сравнение с август, съобщи Министерството на икономиката в Берлин. Това е най-резкият спад от обединението на Източна и Западна Германия през 1990 г.

Най-голямата европейска икономиката е намалила поръчките си за експорт с 11.4% през септември в сравнение с август. През същия период са намаляли с 4.3% поръчките за доставки на вътрешния пазар.

Като цяло спадът в поръчките, започнал от декември 2007 г., се ускорява. В резултат на това, перспективите пред индустрията остават неблагоприятни за следващите няколко месеца, посочва икономическото министерство на страната. Износът, който осигурява половината от приходите в германската икономика, ще спадне с 2.5% през 2009 г., което е най-лошият икономически резултат от времето на рецесията през 1992 -1993 г., твърди Мартин Луск, икономист от Ю Би Ес.

Цифрите са още едно ясно доказателство, че германската икономика вече е в рецесия, отбелязва икономисът от "Комерцбанк" Симон Юнкер.