Промишлеността, подкрепена от износа, продължава да движи икономиката. В средата на третото тримесечие в останалите сектори се наблюдава забавяне, което е обичайно за сезона на летните отпуски.

През август 2015 г. промишленото производство нараства с 0.1% спрямо юли и с 4.3% на годишна база, показват последните данни на НСИ.

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, с 0.6%, и в преработващата промишленост, с 0.1%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление от 0.8%.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, с 6.2%, и в преработващата промишленост, с 4.3%, докато в добивната промишленост няма изменение.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили, с 58.8%, производството на електрически съоръжения, с 20.4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване, с 19.2%, производството на лекарствени вещества и продукти, със 17.4%, производството на химични продукти, със 17.3%.

И докато промишлеността расте, вътрешният пазар е под натиск. През август оборотът на търговците на дребно намалява с 0.8% спрямо предходния месец и с 1.9% на годишна база.

В строителния сектор също има забавяне. По предварителни данни през август 2015 г. строителната продукция намалява с 1.0% спрямо юли и с 0.4% на годишна база.