Промишлените комплекси в района на Ню Йорк неочаквано забавиха производствените темпове през декември, давайки знак, че секторът едва ли ще допринесе за  икономическото развитие на САЩ в следващите месеци.

Производственият индекс на Federal Reserve Bank of New York падна до 2.6 пункта през декември от 23.5-те, достигнати през ноември 2009 г. През октомври пък индексът беше скочил до 34.6 – най-високото му ниво от май 2004 г. насам.

През декември се отчита спад на производствените поръчки, на продажбите, както и на заетостта в промишления сектор. Причината е заради задържането на поръчките от страна на бизнеса.

Индексът на производствените поръчки се смъкна от 16.7 до 2.2 пункта през декември, а този на превозените товари падна от 13 до 6.3 пункта. Индексът на стоките намалява до -18.4 от -17.1 пункта, а индексът на заетостта падна до -5.3 пункта – или тримесечно дъно, от -1.3 пункта през ноември.

През ноември цените на едро в САЩ отчетоха по-висок от очакваното ръст /1.8%/, главно заради повишаването цените на горивата.

Според прогнози на икономисти, производственият индекс в Ню Йорк ще се повиши до 24 пункта. Bloomberg