По предварителни данни през февруари 2009 г.  промишленото производство се повишава с 5.6% в сравнение март, но на годишна база понижението е със 17.7%, съобщиха от НСИ.

През февруари на месечна база общият индекс на промишленото производство се определя в голяма степен от индекса на преработващата промишленост, който през февруари 2009 г. нараства с 10.3% спрямо индекса за януари 2009 година. Ръст е регистриран и при производството на метални изделия, без машини и оборудване с 46.9%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло с 46.3%, при производството на химични продукти с 24.6%.

Намалява производството на тютюневи изделия с 5.7%, производството на облекло с 4.8%, както и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.0%.

Според данните на НСИ през февруари 2009 г. се увеличава и оборота на предприятията от промишлеността с 4.4% в сравнение с януари.

На годишна база общият оборот в промишлеността е по-малък със 17.2%.