Дългът от жилищните кредити към банките в България расте, макар и с бавни темпове, и достига до близо 8.4 млрд. лв., изчислен средногодишно, сочат данни на Industry Watch.

В номинално изражение това означава ръст от 692 млн. лв. спрямо същия период на предходната година.

Просрочените жилищни кредити за 12-те месеца до юни пък достигат до малко над 847 млн. лв., или с 4 пъти повече отпреди година.

Дълговете по жилищни кредити заемат почти половината от дълга на домакинствата и около 18% от дълга на частния сектор, уточняват от Industry Watch .

Трябва да се има предвид, че поне част от увеличението на дълга към банките се дължи на просрочване и предоговаряне на стари задължения към банките, смятат икономистите.