дълг

Икономика

Кой трябва да поеме отговорността за Бюджет 2023

Още в началото на годината, когато се обсъждаше Бюджет 2022, обясних, че няма нужда от увеличение на разходите, защото имаме ниска безработица, висока инфлация и фокусът трябва да е в обратната посока. Освен ...

0

Икономика

България е втора в ЕС с най-нисък дълг

Делът на държавния дълг на страните от Европейския съюз спрямо брутния им вътрешен продукт (БВП) се понижава до 86,4 процента в края на второто тримесечие на 2022 г. при 87,5 на сто през първите три месеца ...

2

Икономика

Базов бюджет предлага Министерството на финансите

Минималната работна заплата ще се запази на ниво от 710 лева месечно при предложения от финансовото министерство базов бюджет. Това съобщи служебният министър Росица Велкова. От 1 юли е заложено увеличение ...

0

Пари

Държавата пое нов дълг

Държавата проведе аукцион за нов дълг за 200 млн. лева под формата на 5 и 1/2-годишни книжа с падеж на 28-и март 2028г. и лихвен процент от 3,2% годишно. На проведения в понеделник аукцион за 200 млн. ...

1

Икономика

Нов дълг от 200 млн. лв. поема страната ни

За поредна седмица държавата ще потърси 200 милиона лева допълнително нов дълг под формата на държавни ценни книга. Досега от вътрешния пазар са изтеглени малко над 2,45 милиарда лева, като емисиите ...

0

Кредитиране

Икономист: Цената на кредитирането ще расте

Дълговата криза е от приемането на Бюджет 2022. Той беше социален, но някой трябва да плати сметката. Разходите надхвърлят приходната част от бюджета, затова за да се финансират трябва или да се тегли ...

1

Икономика

Държавата пласира ДЦК за още 200 млн. лева

Българската народна банка (БНБ) днес ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия номер BG ...

0

Икономика

Държавата пое нов дълг за 150 млн. лв.

На 26 септември 2022 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с матуритет от 5,5-години, които са деноминирана в лева и с лихвен процент от 3,20%, съобщават ...

0

Икономика

Страната ни е с третия най-нисък дълг сред членките на ЕС

В България суверенният дълг в края на тримесечието януари - март 2022 г. представлява 22,9 на сто от родния БВП, което е спад с 2,2 п.п. спрямо предходното тримесечие, и с 1,8 п.п. в годишно сравнение. ...

1

Кредитиране

Ненужен дълг – най-честата грешка на младите хора

Причините, които ни вкарват в дълг, обикновено са резултат от скъпоструващи житейски събития, като например основен ремонт на дома, покупка на автомобил, раждане на деца, нужда от лечение. Други обаче ...

0