Големите компании от Западна и Централна Европа продължават да проявяват интерес към балканския регион, който е възможна дестинация за изнасяне на производствените им дейности. Това, с което се сблъскват в България, обаче, е неяснотата от изхода на изборите и от амортизирания сграден фонд в сегмента индустриални бази, който преобладава на пазара.

 

Мнението на консултантската компания в сферата на недвижимите имоти Colliers. Според експертите, на пазара у нас преобладава такъв сграден фонд, който не отговаря на изискванията на наемателите, които търсят по-ниски оперативни разходи, когато оглеждат офис за наемане.

 

От друга страна благоприятното географско положение на България, членството на страната в Европейския съюз и наличието на квалифицирана и свободна работна ръка са предимства, които поддържат интереса на големите международни компании съм страната. Атрактивни за тях са населените места извън София, които предлагат и по-ниски производствени разходи. Поради високите нива на безработица, в някои райони на страната данък печалба не се заплаща, което ги прави особено атрактивни за чуждите инвеститори, става ясно от анализа на Colliers.

 

Експертите обръщат внимание върху интереса, който Пловдив привлича. Най-активни там остават секторите на фармацевтиката, електрониката и бързооборотните стоки. Пазарът в града на тепетата ще продължи да се развива основно в посока логистични проекти, създадени по поръчка и според изискванията на клиента. Наред с това обаче ще се стартира и изграждането на спекулативни площи, прогнозират специалистите.

 

От Colliers отчитат, че през второто полугодие на 2012 година обемът на логистичните прощи у нас се е увеличил с 15%. От качествените логистични площи, логистични площи, сертифицирани по международните стандарти за устойчиво развитие, два обекта отчитат по-висока степен на усвояемост. това са Търговски Център Европа и София Еърпорт Център.

 

Подобен модерен обект отвори и в логистичен парк ЗММ в София, като площта му е 8 500 кв. м. Той е единственият нов завършен логистичен проект през второто полугодие на 2012 година. През 2013 година са планирани още два такива обекта на територията на София, които ще увеличат обема на предлаганите съвременни площи с 15 000 кв. м.

 

Голяма част от логистичните проекти се преотдават от техните собственици, обръщат внимание специалистите на пазара. През втората половина на 2012 година нивото на свободните площи в логистичните центрове отчита ръст от 17%.

 

Наемите остават без промяна от първата половина на година, като за първокласна локация в София цената е € 3.8 на квадратен метър. За Пловдив цената е € 3 кв. м., във Варна € 3.8 кв. м., а в Русе - € 3.5 кв. м.

 

При второкласните локации в София наемните нива се движат око.о € 2.5 кв.м., в Пловдив - около € 1.8 кв. м., а в Русе и Lарна наемателите плащат по € 2 кв. м.