От 14-ти декември, понеделник, започва превеждането на плащанията за земеделските производители по схемата за единно плащане на площ и схемата за плащане на глава добитък, съобщи министърът на земеделието Мирослав Найденов след заседанието на правителството. Стартирането на плащанията е станало възможно с одобрената днес корекция на план-сметката на държавен фонд Земеделие.

По схемата за единно плащане на площ ще бъдат изплатени по 22.14 лв./дка, от които 16.23 лв. е европейско финансиране и 5.91 лв. е национално доплащане. От тази схема ще се възползват около 95000 бенефициента. По другата схема – за плащане на глава добитък, която за първи път стартира в България, ще се възползват около 30000 бенефициенти, като ще бъдат изплатени 61 млн. лв., от които 43 млн. лв. за едър рогат добитък и 18 млн. лв. за овце и кози. Сумата, която ще получат бенефициентите, е по 121 лв. за говедо над шест месеца и по 29 лв. за овца и коза, каза министър Найденов.

Според него през декември животновъдите ще получат цялата полагаща им се сума, която е на обща стойност 61 милиона лева. По схемата за единно плащане на площ общата сума е 720 милиона лева, като от тях 150 милиона са национално съфинансиране, а през декември ще бъдат изплатени 340 милиона лева.