Завърши рехабилитацията на пътя Добрич – Генерал Тошево – Лот 6 от обектите от първи етап на ОПРР 2007-2013 г.

 

Проектът по цялостната рехабилитация на близо 16 километровата отсечка Добрич - Генерал Тошево се осъществи благодарение на финансовата подкрепа от Оперативна програма “Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Рехабилитираният участък ще осигури по-добри условия за придвижване на средно 3 000 МПС на денонощие и заедно с рехабилитирания през 2004г. участък Генерал-Тошево–границата с Румъния, ще представи обновен международния път Е70 на движещите се местни жители, гости и туристи.

 

Стойността на проекта е в размер на 5 482 810 лева, а приносът на ОПРР 2007–2013г. и Европейския фонд за регионално развитие за осъществяването му – 85% съфинансиране.

 

Първата копка на обекта беше направена на 26 август 2010 г. В рамките на дейностите по рехабилитация са извършени предварителни ремонти на настилката на пътя, реконструкция на определени участъци и полагане на 32 000 тона изравнителни и усилващи пластове от неплътен асфалтобетон и износващ пласт.

 

Подобрено е отводняването, извършено е профилиране на всички земни окопи, изградени са нови банкети на целия участък, положени са нови бетонови бордюри, нова стоманена предпазна ограда и нова хоризонтална и вертикална маркировка. Извършена е рехабилитация на съществуващия в участъка мост.

 

Извън заложеното в първоначалния проект допълнително е извършено усилване на конструкцията на надлеза, излята е нова пътна плоча на съоръжението и са поставени нови тротоарни конзоли.

 

Временните табели, обозначаващи рехабилитирания участък, ще бъдат заменени с постоянни – по европейски образец от Гражданско дружество “Информирани за европейските пътища”.