В последните три години в България действаше програма с дълго име, чиято цел беше да насърчи навлизането на електрически и хибридни автомобили. Наименованието ѝ е Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в България, за периода 2012-2014 г. за разлика от гръмкото име на програмата резултатът от нея е доста скромен.

Преди 2012 г. у нас има 232 електрически коли, а след 2014 г. има увеличение с 36%. Хибридните са били 3000 и са се увеличили със 76%, т.е. са станали 5280, съобщиха за "Труд" от икономическото министерство. За сравнение в България има общо 4 милиона регистрирани превозни средства.

Какво от националния план е вече внедрено, също може да се изброи набързо, защото никак не е много. Трябваше да се въведе преференциална такса при първа регистрация на електромобил, но все още не се е случило.

"Допълнителният анализ показа, че събираните такси от Министерството на вътрешните работи при първоначална регистрация на превозни средства са ниски, като до 90% от тях покриват себестойността на издаваното свидетелство за регистрация, на регистрационните табели и стикери", обясниха от Министерството на икономиката.

Според ведомството на Божидар Лукарски, ако се въвеждат преференциални такси, разликата до действителните би трябвало да се поеме от бюджета на МВР, защото цената на отделните елементи на регистрацията вече е определена в договори за изработка и доставка. Явно обаче от МВР не мислят така и по този начин засега в България това е поредната законова мярка, която на практика не работи.

Според информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството тази насърчителна мярка все още не е започнала да действа и не се знае кога ще се въведе.

За закупуването на нови електро и хибридни превозни средства държавата трябваше да отпуска еднократна премия на собствениците. До момента мярката не е изпълнена по обективни причини, твърдят от икономическото ведомство.

"В плана бе предвидено тя да се финансира от постъпления от тръжната продажба на квоти за емисии на парникови газове по Европейската схема за търговия с емисионни квоти. Междувременно с промени в енергийното законодателство през 2013 г. бе прието постъпилите средства от продажбите на емисионни квоти да се използват за компенсиране на допълнителните разходи на НЕК, свързани с изкупуване на произведения ток от възобновяеми източници на преференциални цени. На този етап не е идентифицирана друга възможност за финансиране на мярката", обясниха експертите на Лукарски.

Единствената мярка за насърчаване на закупуването на екоавтомобилите, която е реализирана е отпадането на годишния данък. През 2013 г. с промяна на Закона за местните данъци и такси електрическите автомобили бяха освободени от годишен данък. Следващата промяна на същия закон година по-късно запази тази преференция и предостави облекчения за собственици, чиито превозни средства отговарят на екологични категории Евро 3, Евро 4, Евро 5 и Евро 6.

От началото на 2015 г. от данъци бяха освободени и електрическите мотоциклети и мотопеди.