Първа финансова брокерска къща ООД продаде дела си в Първа инвестиционна банка АД на английската Balkan Holidays Limited. Пакетът от 7 390 000 акции, представляващи 6.72 % от капитала на банката, е прехвърлен в блокова сделка на 20 декември. Това се съобщава в изявление до медиите, без да се конкретизира цената, на която са продадени ценните книжа.

На последната за годината сесия акциите на Първа инвестиционна банка АД се търгуваха на 11.51 лева, което е повишение с 3.04% спрямо датата на сключване на сделката.

В началото на 2007-ма акционерите й пожелаха да се въведе lock-up период от половин година, през който никой от тях да не продава допълнителни количества от притежаваните акции с цел стабилност на инвестицията на мажоритарните акционери.

Купувачът Balkan Holidays Limited неотдавна получи британска награда за най-добър туроператор в Централна и източна Европа.