Президентът Георги Първанов подписа искане до Конституционния съд за установяване на противоконституционността на § 12 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, приет на 25 ноември 2009 г., обнародван в Държавен вестник, брой 95 от 1 декември 2009 г., съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

С въпросната промяна, за която президентът се обръща към КС, процесуалното представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства, вече няма да е освободено от ДДС.

Във вторник на срещата на президента с председателя на Народното събрание Цецка Цачева и премиера Бойко Борисов е бил коментиран и въпросът за въвеждането на данък добавена стойност върху адвокатските услуги.

За да не спъвам законодателния процес, ще подпиша указа, но ще се обърна с искане към Конституционния съд да произнесе и веднъж завинаги да решим този въпрос, изтъкна тогава Първанов.

Миналата седмица Висшият адвокатски съвет внесе искане до президента Георги Първанов да наложи вето върху промените в Закона за данък добавена стойност, с които се въвежда ДДС върху адвокатските услуги, и да го върне за ново обсъждане в Народното събрание. Висшият адвокатски съвет определя това като неправилно от конституционна, социална и икономическа гледна точка.

Адвокатите сочат, че по време на финансова криза това ще утежни финансовото състояние на гражданите в страната, като оскъпи правото на защита на гражданите с 20%, и това ще затрудни достъпа на българските граждани до правосъдие.