Производствена инфлация от 0.3% в България отчита НСИ за ноември. С толкова са се повишили цените на производител на вътрешния пазар спрямо същия месец на 2013 г. Така за първи път от почти 2 години насам производствените цени в страната нарастват.

За жалост това увеличение не е следствие от засилване на икономическата активност, а от административни мерки, като повишаването на цената на тока от ДКЕВР.

Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.2%, докато цените намаляват в преработващата промишленост - с 1.4%, и в добивната промишленост - с 0.5%.

Само за месеца, спрямо октомври, цените на производител на вътрешния пазар намаляват с 0.6%.

Общият индекс на цените на производител, в който се включва и износът, през ноември спада с 0.5% спрямо предходния месец. А на годишна база няма изменение на индикатора.