През първото тримесечие на тази година 853.7 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. В сравнение със същия период на 2009 г. общият брой на пътувалите лица на 15 и повече години с лична цел намалява с 32.2%.

Намаление е регистрирано, както и в броя на пътувалите в чужбина - с 50.2%, така и в броя на пътувалите в страната - с 30.1%. Основна част от лицата, пътували в страната или в чужбина са посочили като причина за пътуването си “посещение на близки” или “почивка и екскурзия”. Относителният дял на пътувалите с цел “посещение на близки” в страната е 52.1%, а на пътувалите в чужбина – 29.2%.

През първо тримесечие на годината най-много са пътували хората на възраст 25-44 години - 46.4% от общия брой пътували лица с лична цел и 59.0% от пътувалите с професионална цел. Най-малък е делът на пътувалите на възраст над 65 години - 7.3% от общият брой пътували лица с лична цел.

Структурата на разходите за туристически пътувания по видове през първо тримесечие на 2010 г. показва, че най-голям е относителният дял на разходите за транспорт - 31.3% от всички разходи за туристически пътувания в страната и 32.9% от всички разходи за пътувания в чужбина.

През първо тримесечие на тази година едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 123 лева по време на своето лично пътуване в страната, и 702 лева за пътуване в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 117 лева в страната и 982 лева в чужбина.