Близо 40 процента от младите хора между 18 и 23 години и около една трета от хората в предпенсионна възраст у нас са получавали отказ при кандидатстване за работа заради тяхната възраст.

Това показват резултатите от социологическо изследване на обществените нагласи към дискриминацията на трудовия пазар, проведено от института „Отворено общество”. Изследването е част от проект, финансиран чрез програмата ПРОГРЕС на Европейската комисия, който се реализира от социалното министерство в партньорство с Отворено общество и Комисията за защита от дискриминация.

Резултатите от изследването показват още, че в ролята си на работодател хората биха наемали най-често момичета между 18 и 25 години, а в ролята си на работници не биха желали да имат за ръководители хомосексуалисти, психично болни, наркомани и бръснати глави.

Младежите, хората в предпенсионна възраст и ромите имат най-затруднен достъп до трудовия пазар, показва изследването. Колкото до усещането за дискриминация на работното място, най-често в такава ситуация са попадали хората с увреждания и отново ромите.

Това са и двете социални групи, които се чувстват най-дискриминирани у нас, обясни Боян Захариев от института „Отворено общество”.

Едва 5 процента от анкетираните биха назначили за свои работници хора от друга вяра, а най-често биха отказали да назначат непълнолетни, хомосексуалисти и роми.

В рамките на проекта е изследвана и продължаващата тенденция за застаряване на населението. У нас няма достатъчно жени в детеродна възраст, а до 2030-та година техният брой ще намалее с над 500 хиляди, показват анализите.