Приватизацията на E.ON България през Българската фондова борса /БФБ/ са обсъждали днес Съветът на директорите на Българската фондова борса и Председателя на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Юлия Ненкова, съобщиха от оператора.

На срещата са коментирани и изобщо възможностите за ускоряване на приватизацията през борсата.

Според съобщението, договорено е създаването на съвместна работна група, включваща експерти от БФБ и агенцията, която пряко да се ангажира с формулирането на съответните етапи и действия по процеса на приватизация на дружеството и тяхната реализация.