Във връзка с решението на Министерски съвет да обявяви 19 декември, събота, за работен ден, БФБ съобщава, че се коригират дати за извършване на сделки с книжа на две дружества.

Последната дата за сключване на сделки с книжа на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, в резултат на които притежателят на акции може да упражни правото си на глас в Общо събрание,  се променя на 18 декември. Самото събрание е насрочено за 4 януари 2010 година.

По същия начин 18 декември е последният ден за сключване на сделки с акции на ИД ОББ Балансиран Фонд АД, чието Общо събрание на акционерите ще се проведе на 4 януари 2010 година. Засегнато от промяната на графика е и Богатса.Ком АД.

Съгласно графика на БФБ последната сесия за 2009 година ще се проведе на 28 декември, понеделник. Първият ден за търговия от новата 2010 година ще бъде 4 януари, понеделник.