Как ще изглежда входът и изходът на осигурителната система и по какъв начин ще се контролира нейното функциониране, ще обсъдят днес работодатели и синдикати на среща в сградата на Българската стопанска камара /БСК/.

В понеделник социалните партньори обмениха свои предложения за промени в системата, като се разбраха да не ги обявяват публично, докато не бъдат стиковани между синдикалните и работодателските организации.

След като правителството отложи гласуването на собствения си законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, а премиерът Борисов обеща да мисли за вдигане на осигурителната вноска и плавно увеличаване на стажа за пенсия, синдикати и работодатели възобновиха дебата за пенсионната реформа. Двете страни се разбраха да изработят общо предложение за провеждането й и да го представят на правителството. Председателят на стопанската камара Божидар Данев обясни основните точки в дебата:

Какво трябва да се промени на входа на системата, тоест плащания, размери на осигурителната вноска, тоест всичко това, изхода на системата, в това число възраст, стаж, размер на осигурителните вноски и т.н., и по управлението на националната система. Ще си изясним позициите, тъй като едва ли по всички въпроси ще имаме консенсус, но се уточнихме следното нещо: въпросите, по които имаме консенсус, ще ги предоставим на министър Младенов, и ще питаме ако правителството не е съгласно с тях, каква е мотивацията му. По въпросите, по които нямаме консенсус, можем да направим допълнителни предложения, чрез които да доближим позициите си. Ако не доближим позициите си, ги оставяме да го решава фактически арбитърът – държавата.