393 нарушения на трудовото законодателство са констатирали през месец октомври от Дирекция "Инспекция по труда" Велико Търново.

Проверени са 94 фирми. Повече от половината нарушения - 52 %, са свързани с липсата на безопасни и здравословни условия на труд. Другите нарушения са за забавяне на  трудовите възнаграждения на служителите и обезщетенията при съкращения.

След направените проверки фирмите са изплатили на служителите си близо 153 000 лв. Сред най-големите длъжници са фирмите Лачита, Свилоцел и Свилоза- Ярн.