Шестте национално представителни работодателски организации у нас излязоха с обща декларация против оповестеното от българското правителство намерение да прехвърли професионалните пенсионни фондове на работниците от първа и втора категория труд към новосъздаден солидарен фонд в Националния осигурителен институт.

 

Представителите на работодателите „изразяват своето категорично несъгласие“ с този акт, който според тях подрива извършените до този момент реформи на пенсионната система и негативно ще засегне интересите на три милиона български граждани.

 

Средствата на професионалните пенсионни фондове са лична собственост, обясняват работодателите. Пренасочване на тези средства без волеизявление на техния собственик представлява изземване в обществена полза.

 

Идеята на правителството да прехвърли средствата от ППФ не се ползва с подкрепа от общественото мнение, изтъква се в декларацията. Стъпки в подобна посока могат да бъдат предприемани само след внимателно обсъждане в професионалните среди и с подходящо комуникиране на идеята в обществото. Обратното би означавало загуба на доверие в пенсионната система, която и в момента е компрометирана в очите на отделния човек, защото не осигурява прозрачност и предвидимост за осигуряваните лица, които искат да бъдат наясно какво ще получат срещу своя принос в системата.

"Евентуално реализиране на идеята да се прехвърлят парите от професионалните пенсионни фондове към НОИ неизбежно ще предизвика верижен ефект както върху преките лични интереси на българските граждани, така и върху цялостното развитие на националната икономиката".

Част от активите на професионалните фондове са инвестирани в български акции и облигации и тяхното разпродаване на българската фондова борса, за да бъдат обърнати в парични средства и съответно прехвърлени в новосъздадения солидарен фонд под управлението на НОИ, ще предизвика срив на все още неразвития български капиталов пазар и ще повлияе неблагоприятно върху цената на всички търгувани акции – пише още в декларацията.

 

Капиталовият пазар е едновременно индикатор за състоянието и източник за финансиране на българската икономика. Засегнати ще бъдат повече от три милиона български граждани, както и пенсионни, здравни и договорни фондове, български и чуждестранни институционални инвеститори, публични дружества.

 

Представителните на национално равнище организации на работодателите предлагат да се отложи анонсираното решение, като през следващата година се проведе обществен и експертен дебат. Според тях е необходимо да се потърси приемливо и балансирано решение за покриване на дефицита в НОИ, което отчита динамичния ефект от възможните намеси за преструктуриране на фондовете, гарантира интересите на заинтересованите страни и спомага за развитието на капиталовия пазар.

 

Декларацията е подписана от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и Съюз за стопанска инициатива.