Г-н Рачев, вашето мнение за упреците, отправени към вас?

 

Аз леко съм учуден от тона и посоката на интервюто което е дал. Не толкова изненадан, защото се уверих, че покрай тези събития има опити дискусията да се насочи в погрешната посока – кой пита, кого представлява, без да се минава по същество към самите въпроси.

 

Не смятам да отговарям, защото не е вярно, че това е моя инициативи или на посредника. На извънредното общо събрание на БАЛИП подробно разказахме на всичките си колеги от управителния съвет и членовете на асоциацията знаят по какъв начин беше изработено и съгласувано това становище. Аз го подкрепям, мисля по този начин във връзка с проблемите на борсата, но това не означава, че това е мое становище. То беше изработено от Управителния съвет, гласувано от Управителния съвет, индивидуално от всеки.

 

За всички въпроси г-н Пръмов може да пита колегата си от Съвета на директорите на БФБ, който беше член на Управителния съвет на БАЛИП и който също е подписал това становище. Малко ми е странно да ми приписва авторството с користни мотиви и да го предлагам на обществеността като се крия зад БАЛИП. Това разбирам като негово мнение, което просто не е вярно.

 

През цялото време на този конфликт аз не съм получил едно негативно становище от инвестиционен посредник. Смея да твърдя, че това е общото мнение.

 

Персонализирането на някакви атаки спрямо мен или които и да е от колегите е безсмислено, защото начина по който беше съставени и съгласувано това становище показва, че това е мнението на мнозинството.

 

 

Съжалявате ли, че поехте този пост?

 

Когато стана ясно, че това е мнението на мнозинството имахме два варианта. Единият е да споделим това становище, съзнавайки, че влизаме в конфликт и това ще ни донесе негативи, но все пак изразявайки мнението на мнозинството от инвестиционните посредници.  Другият вариант беше това становище да остане скрито и всеки да си мърмори под носа и да не го казва.

 

И в двата случая бяхме сигурни, че едва ли ще постигнем целите, които желаем. Продължавам да смятам, че изхождаме от принципни позиции и че това не е нечии личен, користен интерес, а изразява общото мнение.

 

Не съжалявам, защото когато някои вижда проблем трябва да го каже. Асоциацията затова съществува, за да защитава общите интереси. Ако всички посредници мислят по един начин или имат мнение по даден проблем то начина той да бъде решен е да се споделя и да се подлага на дискусия.

 

Някои от членовете на БАЛИП не бяха съгласни с тази публичност. Смятате ли, че и занапред БАЛИП трябва да се решава по същия начин проблемите?

 

Смятам ,че БАЛИП, ако иска да изпълнява функциите си на организация, която защитава общите интереси на посредниците, не трябва да прави компромиси с принципни неща. Точно това се опитвам да кажа, че становището е на всички и основната критика беше, че това е станало публично достъпно и че разговаряме с институциите чрез медиите. Едно е да не подкрепяш едно становище или да мислиш по обратния начин, друго е да не си съгласен това да става обществено достояние. Аз правя разлика между тези неща. Никои не си пада по скандали, особено когато крайния резултат е предизвестен.