Въпреки че съкрати резервите за обезпечаване на лоши кредити в централна и източна Европа, Райфайзен разочарова инвеститорите си с малка печалба през второто тримесечие – съобщава Financial Times.

Австрийската кредитна институция отчита 20.3% ръст на нетните приходи от лихви за тримесечието на годишна база, като консолидираната печалба за трите месеца до края на юли е 70.7 млн. евро.

Въпреки че постижението е почти три пъти по-добро от миналата кризисна година, анализаторите се бяха настроили за печалба от поне 91 млн. евро и тъй като резултатите се оказаха по-ниски, акцията на банката загуби 2.2% от стойността си.

Икономическата криза в централна и източна Европа постави банките в сложна ситуация и те трябваше да заделят голяма част от активите си като провизия срещу лоши кредити, в случай че бизинесът и домакинствата изостават в плащанията си.

Като цяло регионът възвърна икономическия си растеж, но между различните страни има големи различия. В богатите на суровини Русия и Украйна ръстът се ускори и бизнесът на Райфайзен значително нарасна.

Югоизточна Европа – Румъния, България, Хърватия – изостава. Повишенията на данъците и намаленията на заплатите възпрепятстваха растежа (в България в този период данъци не са повишавани, бел. ред.)

Размерът на банковите провизии в Райфайзен е съкратен с 42.4% на годишна база до 560 млн. евро.

Същевременно обаче обемът на проблемните кредити се покачи до 5,424 евро, или 1.6% растеж по сравнение с края на 2009 г.

Делът на проблемните кредити в Украйна например достигна 29.1% от общото – макар че икономиката възстанови растежа си.

За полугодието Райфайзен реализира с 17% по-ниска печалба спрямо същия период на предходната година.

Решението на унгарския парламент да въведе налог върху финансовите институции принуди Райфайзен да отдели за целта 18 млн. евро. А съвкупните административни разхои в банката са нараснали с 6%.

До края на годината Райфайзен ще се слее със своята компания – майка RZB. Новата банка ще се нарича Raiffeisen Bank International и за нея се очаква по-благоприятен достъп до капиталови пазари и разширяване на позициите в новите европейски пазари.

Бъдещата банка би отчела почти половин милиард евро печалби през първото тримесечие. Капиталовата й адекватност би възлизала на 9.5 процента.